Bílovická farnost

Na těchto stránkách naleznete informace o historii a současnosti naší farnosti i kostela, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit a dalšího dění, v němž se naše farnost angažuje. Novinky se dozvíte především v aktualitách, pořadu bohoslužeb a v přehledu připravovaných akcí.

Farnost Bílovice na Facebooku

Aktuality a upoutávky na akce

 • V pátek 3. června 2016: Modlitba zpěvem – ve 20 hod. v kostele v Bílovicích. Kdo zpívá, dvakrát se modlí. Srdečně zvou Řezníčkovi.
 • Peší pouť do Křtin – v neděli 19. června 2016. V 7:00 od kapličky sv. Jana Nepomuckého v Bílovicích nad Svitavou, dále pak půjdeme kolem Zlámaného kříže, kde se mohou v cca 7:45 hod. připojit poutníci z Řícmanic, přes rozcestí u Srnčí studánky, kde se mohou v cca 8:30 hod. připojit poutníci z Kanic a pak po modré turistické značce do Křtin. Cesta je dlouhá necelých 10 km, je vhodná i pro děti. Ve Křtinách se zúčastníme v 10:30 mše svaté, kterou slouží tepelský opat Filip Lobkowicz. Návrat je individuální, do Bílovic lze jet MHD přes Adamov nebo Starou Osadu. Bližší informace podá Jan Lata.

krtiny_pout

 • Od března 2015 máte příležitost setkat se jednou za dva týdny při společném čtení Písma. Vždy ve čtvrtek v 19 hod. v klubovně. Aktuální termíny „Večerů s Biblí“ najdete zde. Další večer bude ve čtvrtek 9. června.
  Večery s Biblí 2016-2

 

Aktuality pro děti

 • Dětské mše svaté — každý čtvrtek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička se schází k přípravě vždy v neděli v 8:30 hod. (půl hodiny přede mší sv.) a pak ještě po skončení mše sv. Bližší informace – Katka Vaňková. Písnička na příští zpívání – ke stažení zde.
 • Schůzky, fotografie a více informací o našich skautských družinách jsou na http://bilovice-1.skauting.cz.
 • Informace o dalších aktivitách na stránce Nabídka pro děti.

 

Fotografie, články a proběhlé akce

 • Fotografie z farních poutí nově dostupné k prohlédnutí a ke stažení:
  • Farní pouť 2014, Stará Boleslav – foto ke stažení zde.
  • Farní pouť 2012, Nové Hrady – foto ke stažení zde.
 • Fotografie z farních poutí: farní pouť 2014 Stará Boleslav – foto ke stažení zde. A farní pouť 2012 Nové Hrady – foto ke stažení zde.
 • Fotografie ze svěcení nového zvonu sv. Kliment při oslavě sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. 2013
 • Oslava 100. let kostela sv. Cyrila a Metoděje, s vysvěcením oltáře sv. Petru a Pavlovi 16. 6. 2013

 

Cyrilometodějský rok 2013 a 100. výročí vysvěcení kostela

Ke 100. jubileu našeho kostela jsou ke koupi:

Koupí podpoříte aktivity farnosti a hlavně fond oprav kostela – detaily o upomínkových předmětech.

papírový kostel sv. Cyrila a Metoděje

Slepovací papírový model našeho kostela.

Pamětní mince

Oboustraná mince s kopií původního razítka farnosti na aversu mince.

Popis kostela sv. Cyrila a Metoděje V roce 2013 jsme oslavili výročí 100 let kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou. Informace o programu oslav najdete v rubrice Jubileum Bílovice 2013. Více o historii bílovického kostela je napsáno na stránce kostel sv.Cyrila a Metoděje. Současně si v roce 2013 celá naše země připoměla 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, patronů naší farnosti.

Okolní farnosti:

Komentáře jsou zablokovány.