Moravsko-slezská křesťanská akademie

V roce 2015 byla v Bílovicích založena a zahájila svou činnost regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKA). MSKA je fórem pro aktivní a kritické lidi, kteří se nespokojí s pasivním přijímáním věcí, fórem pro duchovní výměnu názorů, kde se otevírají a diskutují aktuální otázky vědecké, náboženské, kulturní a politické. Svoji činnost provozuje zejména prostřednictvím poboček, kterých je na Moravě a ve Slezsku kolem dvaceti. Úzce spolupracuje se sesterskou organizací – Českou křesťanskou akademií, v jejímž čele stojí Tomáš Halík.

Těšíme se na setkání s Vámi při dalších příležitostech. Budeme vás zvát prostřednictvím plakátků a tohoto webu farnosti. Vstupné je vždy dobrovolné.

Jan Lata, předseda místní pobočky MSKA

 

Akademický rok 2016/17

V roce 2016/17 chceme rovněž uspořádat čtyři až pět přednášek. Konkrétní témata a termíny budou včas vyvěšeny na plakátcích a uvedeny v této sekci.

19. října 2016 – Václav Malý – Vztah křesťanství a islámu (záznam přednášky zde).
11. prosince 2016 – Mireia Ryšková –  Jak idylické bylo Ježíšovo narození? Co vlastně o Vánocích slavíme?
23. února 2017 – Augustin Svoboda – Věda a víra: Může být praktikující vědec praktikujícím křesťanem?
4. května 2017 – Ladislav Heryán – Exotem na této zemi (O Božím milosrdenství mezi námi)

Nejbližší událost:

včas doplníme

Dále pro akademický rok 2017/18 připravujeme:

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. – přednáška o P. Toufarovi – v říjnu – bude upřesněno.

 

Akademický rok 2015/16

22. dubna 2016 – Setkání s Věrou Sosnarovou
5. února 2016 – Václav Vacek – Eucharistie – Večeře Páně
27. listopadu 2015 – Ondřej Sláma – O umírání
2. října 2015 – Marek Orko Vácha – Laudeato si
Založení pobočky MSKA v Bílovicích

 

Komentáře jsou zablokovány.